Gå til indhold

Vores fokus og kerneværdier

Vi søger en livsstil af tilbedelse, hvor vi kommer ind for Gud, vores Far, med alt, hvad vi er og har.

Gud er centrum i vores liv, og derfor er vort mål, at tilbedelsen, bønnen og lovsangen samt det at lytte til Gud skal have den højeste prioritet i vore liv og vores fællesskab.

Vi ønsker at lade ham tale ind i vores liv og forme og danne det, og gennem tilbedelsen får vi kontakt til vores Himmelske Far, som tilgiver, trøster, genopretter og viser os vej gennem livet .

web (27)

Vores gudssyn

Vi tror på den treenige Gud: Fader, Søn og Helligånd, som Han præsenteres i Bibelen.

Vi tror på at Guds Søn, Jesus Kristus blev menneske ligesom os.

Han døde pga vores synd, og opstod igen fra de døde, for at frelse alle mennesker og bringe os tilbage til en relation med Gud.

På dette grundlag kan vi lære Den Almægtige Gud, som har skabt universet, at kende som en god og kærlig Far.

Vores himmelske Far elsker os uden forbehold og engagerer sig så helhjertet i os, at han er interesseret i alle områder af vores liv. Når vi bliver trygge i det, bliver vores selvbillede genoprettet. Det giver en fast grund at stå på, og det giver håb uanset, hvad der sker.

Ved Helligåndens hjælp kan vi erfare alle sider af Guds kærlighed og dermed finde vores sande identitet.

Vi tror på, at det er nødvendigt, at det enkelte menneske tager personligt stilling til Guds tilbud om frelse i Jesus Kristus.

Hvordan gør vi i praksis?

Vi underviser hinanden i Guds Ord, Bibelen, for at vore liv skal blive rodfæstede i Gud Faders kærlighed, og vi opmuntrer hinanden til, at tilbedelsen skal blive vores livsstil.

Det er linjen i prædikenerne og undervisningen på vores gudstjenester, bibelstudier og vores forskellige kurser.

I praksis betyder det, at vi prioriterer at have god tid til lovsang og tilbedelse, når vi er sammen.

Vores stil er uformel uanset om vi samles i mindre grupper eller til gudstjeneste.

Udadtil samarbejder vi med og inviterer gæstetalere fra kirker og tjenester i ind- og udland.

Vi inviterer kristne fra andre kirker i København og omegn til fælles lovsang og bøn, til kurser og konferencer.

web (80)

Kalender

Gudstjenester og møder i Frikirken Nu

Frikirken Nu mødes de tre første søndage i hver måned kl.16.00-18.00.

Vi starter med kaffe/te fra 15.30 til 16.00 og spiser sammen efter mødet. Vi medbringer hver især lidt pålæg, og deler det i en fælles buffet.

Der er bedemøde for kirkens medlemmer hver anden tirsdag kl. 17-19

Adressen er:

Frelsens Hær
Valby Langgade 83
2500 Valby

Når du kommer til kirken, så gå til venstre bagom bygningen, forbi den lille butik, og ind via bagindgangen.

Indlæs flere

Netværk

FrikirkeNet
http://www.frikirkenet.dk/

FatherHeart Ministries Danmark
http://www.fatherheart.dk/

 

FatherHeart Ministries (internationalt)
http://www.fatherheart.net 

Catch the Fire  (tidligere Partners in Harvest)
http://catchthefire.com/

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os via denne formular, og vi vender tilbage snarest muligt.