Gå til indhold

Vores fokus og kerneværdier

Vi stiler efter en livsstil af tilbedelse, hvor vi kommer ind for Far med alt, hvad vi er og har.

Gud er centrum i vores liv, og derfor er vort mål, at tilbedelsen, bønnen og lovsangen samt det at lytte til Gud skal have den højeste prioritet i vore liv og vores fællesskab.

Vi ønsker at lade ham tale ind i vores liv og forme og danne det, og gennem tilbedelsen får vi kontakt til vores Himmelske Far, som tilgiver, trøster, genopretter og opdrager.

web (27)

Vores gudssyn

Vi tror på den treenige Gud: Fader, Søn og Helligånd, som Han præsenteres i Bibelen.

Vi tror på at Guds Søn, Jesus Kristus blev menneske ligesom os.

Han døde pga vores synd, og opstod igen fra de døde, for at frelse mennesket og bringe os tilbage til en relation med Gud.

På dette grundlag kan vi lære Den Almægtige Gud, som har skabt universet, at kende som en god og kærlig Far.

Vores himmelske Far elsker os uden forbehold og engagerer sig så helhjertet i os, at han er interesseret i alle områder af vores liv. Når vi bliver trygge i det, bliver vores selvbillede genoprettet. Det giver en fast grund at stå på, og det giver håb uanset, hvad der sker.

Ved Helligåndens hjælp kan vi erfare alle sider af Guds kærlighed og dermed finde vores sande identitet.

Vi tror på, at det er nødvendigt, at det enkelte menneske tager personligt stilling til Guds tilbud om frelse i Jesus Kristus.

Hvordan gør vi i praksis?

Vi underviser hinanden i Guds Ord, Bibelen, for at vore liv skal blive rodfæstede i Gud Faders kærlighed, og vi opmuntrer hinanden til, at tilbedelsen skal blive vores livsstil.

Det er linien i prædikenerne og undervisningen på vores fælles gudstjenester, bibelstudier, vores hjemmekirker, og vores forskellige kurser og skoler.

I praksis betyder det, at vi prioriterer at have god tid til lovsang og tilbedelse, når vi er sammen.

Vores stil er uformel uanset om vi samles i mindre grupper eller til gudstjeneste.

Udadtil samarbejder vi med kirker og tjenester i ind- og udland, lige fra en kirkeplantning på Christiania til undergrundskirker i Kina.

Vi inviterer kristne fra andre kirker i København og Øresundsregionen til fælles lovsang og bøn, til kurser og konferencer.

web (80)

Kalender

Gudstjenester og møder i Frikirken Nu fra 16. august 2020

Frikirken Nu mødes de tre første søndage i hver måned kl.16.00-18.00.

Vi starter med kaffe/te fra 15.30 til 16.00 og spiser sammen efter mødet. Vi medbringer hver især lidt pålæg, og deler det i en fælles bufét.

Vi har bedemøde for kirkens medlemmer hver mandag fra kl. 17-19

Adressen er:

Frelsens Hær - Hvor vi lejer os ind

Valby Langgade 83
2500 Valby

Når du kommer til kirken, så gå til venstre bagom bygningen, forbi genbrugsbutikken, og ind via bagindgangen

Intet fundet

Der er ingen begivenheder i den nærmeste fremtid.

Netværk

Partners in Harvet
https://partnersinharvest.org/
http://catchthefire.com/

Nexø Frikirke
http://www.nexøfrikirke.dk

Burn 24/7 Danmark ved Sten og Else Thomsen
http://www.burn24-7.dk

Father Heart Ministries ved James og Denice Jordan
http://www.fatherheart.net/Father

Heart Ministries Danmark ved Hans og Bodil Fæhr
http://www.fatherheart.dk/

My Fathers House, ved Thomas og Herti Dixon, Sverige
http://myfathershouse.se/

Frikirkenet
http://www.frikirkenet.dk/

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os via denne formular, og vi vender tilbage ved førstkommende lejlighed.